Arntsen AS

Vi kjører slakt og livdyr for Nortura i Midt-Norge, samt lengre livdyrtransporter i hele Norge.

ANTALL BILER 10
ANTALL ANSATTE 12
75%
ANTALL EURO 6 9
75%
ANTALL KVINNER 2