Geir Ove Hagen AS

Vi hos Geir Ove Hagen AS står på for deg og prøver å etterkomme kundens krav så langt det er mulig iht kjøre og hviletidsbestemelsene+ kundens ønsker.

ANTALL BILER 1
ANTALL ANSATTE 1
75%
ANTALL EURO 6 1
75%
ANTALL KVINNER 0