VÅR FAIR TRANSPORTREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 201970
Navn på foretak Hauer AS
Adresse inkl. land Holssletta 2 6018 Ålesund
Telefonnummer 90363500
Mailadresse post@hauer.as
Hjemmeside www.hauer.as
Antall ansatte 148
Type virksomhet Skur/Høvellast, Containere, Trekkere, Stykkgods, Termo, Renovasjon, Bilberging, Flytting, Kran, Distribusjon, Annet, Egentransport
Antall lastebiler 79
Antall varebiler 19
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 43

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Erklæring om Fair Transport formålsparagraf Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Kompetansetiltak trafikksikkerhet og skadeforebygging Ja
Avviksrapportering- og behandling Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Kompetansetiltak sikring av last Ja
Opplæring bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Varslings- og beredskapsplan ved ulykker Ja
Vi gjennomfører transporter underlagt ADR-bestemmelsene Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Nei
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Løyve for godstransport med motorvogn Ja
Rutiner for registrering og kontroll av arbeidstid og pauser for sjåfører Ja
Vi benytter underleverandører Nei
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
HMS-sertifikat / Bransjesertifikat Ja