KRISTENSEN TRANSPORT AS

Det startet med transport av grus og henting av melk fra lokale bønder i 1928.

I dag transporterer vi mat til mennesker og dyr fra Oslo i sør til Bodø i nord. Vi er, nå som da, et 100% familieeid selskap. Det er vi stolte av. Vår visjon er: Vi går aldri hjem før kunden er fornøyd, og nettopp på grunn av det har vi mange fornøyde og trofaste kunder i Kristensen.

Vi gjør det vi kan for å belaste miljøet minst mulig. Grundig opplæring av ansatte, gode logistikkløsninger og bruk av riktig utstyr er viktige tiltak for å etterleve på dette. Alle lover og forskrifter vi er underlagt ser vi på som minimumskrav.

Våre kunder skal være trygge på at vi utfører tjenestene som avtalt. Vi skal alltid levere lasten i riktig mengde og tilstand til avtalt tid, sted og pris. For oss er kvalitet en leveregel.

ANTALL BILER 40
ANTALL ANSATTE 64
75%
ANTALL EURO 6 39
75%
ANTALL KVINNER 1