Midt-Norsk Olje AS

Midt-Norsk Olje AS er en bedrift lokalisert i Surnadal på Nordmøre. Vi distribuerer drivstoff til kunder i Midt-Norge, fortrinnsvis for Esso Energi. Foretaket har en historie som går tilbake til starten av 90- tallet, og da tett knyttet til eier
og gr¨¨under Rune Mogstad. I løpet av denne tiden har både volum og antall ansatte vokst jevnt og trutt. Dette gjennom utvikling av forholdet til alle våre gode kunder, store og små, rundt om i vårt område. Vesentlig for utviklingen har det og
vært at vi har fått muligheten til oppkjøp av dyktige aktører med tanke på å videreføre det gode arbeidet de har gjort, men da sammen i en litt større enhet. Vi har pr. i dag biler stasjonert i Trondheim, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Verdal og Namsos
foruten ved vårt hovedkontor i Surnadal. Tradisjonelt har vår virksomhet vært knyttet til diesel, bensin og fyringsolje. I de senere år har utviklingen gått i retning av økt fokus på ulike bio-produkter. Dette har ført til at vi nå har en voksende aktivitet knyttet til distribuering av varer som Bio Caleo og HVO-100. Vi er og forhandler av smøroljer fra Mobil, samt leverer
AdBlue, ulike tanker og tankutstyr. Vi distribuerer og til våre egne 17 kortanlegg som er lokalisert rundt i Midt-Norge.

ANTALL BILER 9
ANTALL ANSATTE 15
75%
ANTALL EURO 6 8
75%
ANTALL KVINNER 1