HVORDAN BLI FAIR TRANSPORT-SERTIFISERT?

Klikk inn på webinaret og få utfyllende informasjon om hvordan Fair Transport-sertifiseringen kan gjennomføres og hvilke systemer og rutiner som må være på plass. Det er nødvendig med god kunnskap om din virksomhet og bedriftens helse- miljø og sikkerhetsarbeid.

Registrer deg
Antall bedrifter
ANTALL BEDRIFTER  
Antall biler
ANTALL BILER  
Antall ansatte
ANTALL ANSATTE  
75%
ANTALL EURO 6  
75%
ANTALL ELEKTRISK  
75%
ANTALL BIOGASS  
75%
ANTALL EURO 5  

OM ANSVAR

En Fair Transport-bedrift er en ansvarlig arbeidsgiver. Den tar ikke bare ansvar for at transporttjenestene holder et høyt nivå - den er også en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte, de som er selve forutsetningen for å kunne lykkes med å holde et høyt kvalitetsnivå. Den tar et stort ansvar for de ansattes helse og sikkerhet og har et sammenhengende fokus på arbeidsmiljøet.
De ansatte skal føle seg trygge og være sikre på at de går på jobb i et sosialt bærekraftig foretak. Og kundene, transportkjøperne, kan føle seg trygge ved sine transportkjøp. En transporttjeneste som leveres av en seriøs og ærlig transportør bidrar til en sunnere transportnæring. Det er bra for transportselskapene, for transportkjøperne og for hele samfunnet. 

OM TRAFIKK-SIKKERHET

I Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er det ansett som en felles dugnad blant medlembedriftene å arbeide mot målet om null hardt skadde og drepte i trafikken. En Fair Transport-bedrift arbeider aktivt med trafikksikkerhetsprogrammer og har en egen trafikksikkerhetspolicy. 
Yrkessjåførene i våre bedrifter har et stort ansvar ute på veien for å forebygge ulykker og øke sikkerheten for andre medtrafikanter. Sjåførene gjennomfører trafikksikkerhetskurs årlig, i tillegg til den lovpålagte Yrkessjåføropplæringen.
Vi vil være gode eksempler i trafikken. Vi tar trafikksikkerhet på alvor!

OM MILJØ OG UTSLIPP

Lastebilnæringen er en sentral forutsetning for næringsvirksomhet og handel, for verdiskapning og tilvekst av nye arbeidsplasser. Samtidig påvirker transport miljøregnskapet negativt. Derfor er bærekraftig utvikling sterkt prioritert.
En Fair Transport-bedrift har sjåfører som er utdannet i miljøvennlig kjøring og som aktivt arbeider for å redusere drivstofforbruket. Videre følger bedriften kvalitets- og miljøprogrammer og har verktøy for å beregne miljøpåvirkningen.
En bærekraftig transporttjeneste krever kunnskap og planlegging. Det handler ikke om å slutte å transportere. Det handler om å transportere smartere.