FINN DIN TRANSPORTØR

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.

Transportbedriftene som tilfredsstiller kravene til Fair Transport vil fortløpende bli sertifisert - og det vil være enkelt for deg som transportkjøper å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når du skal kjøpe transport.

Finn din Fair Transport-bedrift her

OM FAIR TRANSPORT-PROGRAMMET

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å profesjonalisere transportnæringen som utfører
godstransport på veg. Gjennom kvalitets- og sertifiseringssystemet Fair Transport vil gods-
transportbedrifter dokumentere evnen til å levere tjenester i henhold til gjeldende lover og
forskrifter samt de krav som stilles av kunder og myndigheter, med spesielt fokus på å styrke
trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for
ansatte. Alle sertifiserte bedrifter skal oppfylle de krav og kriterier som stilles, vise engasjement
for kontinuerlig forbedringsarbeid og vil følges opp gjennom årlige resertifiseringer.  

Bedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne
er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller
med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart
er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli
Fair Transport-sertifisert.

Les mer

TRANSPORTKJØPERENS PLIKTER

Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis kravene ikke følges kan transportkjøper bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. 

Både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring. 

Les mer om transportkjøpers ansvar og plikter - og kjøp trygg transport fra ansvarlige transportører

Les mer

HVORFOR ER FAIR TRANSPORT VIKTIG?

Se videoen og få et innblikk i hvorfor Norges Lastebileier-Forbund bruker store ressurser på dette kvalitetsprogrammet

Finn din Fair Transport-bedrift