FINN DIN TRANSPORTØR

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.

Transportbedriftene som tilfredsstiller kravene til Fair Transport vil fortløpende bli sertifisert - og det vil være enkelt for deg som transportkjøper å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når du skal kjøpe transport.

Finn din Fair Transport-bedrift her

OM FAIR TRANSPORT-PROGRAMMET

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

Les mer

TRANSPORTKJØPERENS PLIKTER

Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis kravene ikke følges kan transportkjøper bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. 

Både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring. 

Les mer om transportkjøpers ansvar og plikter - og kjøp trygg transport fra ansvarlige transportører

Les mer

HVORFOR ER FAIR TRANSPORT VIKTIG?

Se videoen og få et innblikk i hvorfor Norges Lastebileier-Forbund bruker store ressurser på dette kvalitetsprogrammet

Finn din Fair Transport-bedrift