FINN DIN TRANSPORTØR

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.

Transportbedriftene som tilfredsstiller kravene til Fair Transport vil fortløpende bli sertifisert - og det vil være enkelt for deg som transportkjøper å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når du skal kjøpe transport.

Finn din Fair Transport-bedrift her

OM FAIR TRANSPORT-PROGRAMMET

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

Som transportkjøper skal du være trygg på at når du velger en Fair Transport bedrift som din transportør, så får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner. 

Transportbedriftene som er Fair Transport sertifisert har dokumentert sitt arbeid innenfor en rekke kriterier 

Les mer

TRANSPORTKJØPERENS PLIKTER

Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis kravene ikke følges kan transportkjøper bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. 

Både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring. 

Les mer om transportkjøpers ansvar og plikter - og kjøp trygg transport fra ansvarlige transportører

Les mer

HVORFOR ER FAIR TRANSPORT VIKTIG?

Se videoen og få et innblikk i hvorfor Norges Lastebileier-Forbund bruker store ressurser på dette kvalitetsprogrammet

Finn din Fair Transport-bedrift