OM FAIR TRANSPORT-PROGRAMMET

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

Les mer

OM ANSVAR

En transporttjeneste som leveres av en lovlydig, seriøs og ærlig transportør bidrar til en sunnere lastebilnæring. Det er bra både for transportørene, for transportkjøperne og for hele samfunnet. En Fair Transport-bedrift er en ansvarlig arbeidsgiver. Den tar ikke bare ansvar for at transporttjenestene holder et høyt nivå - den er også en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte, de som er selve forutsetningen for å kunne lykkes med å holde et høyt kvalitetsnivå.

De ansatte skal trives og føle seg trygge og være sikre på at de går på jobb i et sosialt bærekraftig foretak. Og kundene, transportkjøperne, kan føle seg trygge ved sine transportkjøp.

OM TRAFIKKSIKKERHET

I Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er det ansett som en felles dugnad blant medlemmene å arbeide mot målet om null hardt skadde og drepte i trafikken. En Fair Transport-bedrift arbeider aktivt med trafikksikkerhetsprogrammer og har en egen trafikksikkerhetspolicy. 

Yrkessjåførene i våre bedrifter tar et stort ansvar ute på vegen for å forebygge ulykker og øke sikkerheten for andre medtrafikanter. Dette er et grunnleggende punkt allerede under yrkessjåføropplæringen. Vi vil være gode eksempler i trafikken.

OM MILJØ OG UTSLIPP

Lastebilnæringen er en sentral forutsetning for næringsdrift og handel, for verdiskapning og tilvekst av nye arbeidsplasser. Samtidig påvirker transporten miljøregnskapet negativt. Derfor er bærekraftig utvikling sterkt prioritert.

En Fair Transport-bedrift har sjåfører som er utdannet i miljøvennlig kjøring og som aktivt arbeider for å redusere drivstofforbruket. Videre følger bedriften kvalitets- og miljøprogrammer og har verktøy for å beregne miljøpåvirkningen.

Langsiktig bærekraftige  transporttjenester krever kunnskap og planlegging. Det handler ikke om å slutte å transportere. Det handler om  å transportere smartere.

HVORDAN BLI FAIR TRANSPORT-BEDRIFT?

For å bli Fair Transport-sertifisert må du være medlem i Norges Lastebileier-Forbund. Det er nødvendig med god kunnskap om din virksomhet og bedriftens helse- miljø og sikkerhetsarbeid.