Personvern og vilkår for bruk

Vilkårene for bruk av nettsiden fairtransport.no finner du etter avsnittet om personvern.

Om personvern på fairtransport.no

Denne personvernerklæringen gjelder publikum som er inne på nettsiden fairtransport.no og medlemmer/medlemsbedrifter av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som logger seg på og registrerer bedriftsinformasjon på nettsiden.

Personvern for anonyme besøkende

Som anonym besøkende/publikum skal du vite at vi ikke samler inn informasjon om deg, og vi bruker bare Google Analytics for analyse og delingsformål slik som angitt nedenfor .

Opplysninger som behandles

Vi behandler ingen personopplysninger, annet enn de opplysninger medlemsbedriften i NLF deler med oss basert på medlemsbedriftens samtykke der dette er påkrevd, eksempelvis søknad/registrering som Fair Transport bedrift.

Ved å sende e-post til oppgitte e-postadresser på fairtransport.no (under KONTAKT og i footer), vil vi få tilgang til din e-post adresse og andre opplysninger du oppgir i e-posten. E-poster som av ulike årsaker ikke slettes etter behandling av e-post, lagres sikkert. Informasjonen er kun tilgjengelig for de i NLF som har tilgang til e-posten og spres ikke til uvedkommende.

Vi har ingen produkter eller tjenester til salgs på våre sider.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler de opplysninger du deler med oss basert på ditt samtykke der dette er påkrevd. Vi behandler opplysninger når de inngår som en del av en avtale eller som del av dialog forut for en eventuell avtale. Videre ønsker vi å følge deg opp på best mulig vis og behandler således opplysninger basert på en interesseavveining i forhold til hva som vil være naturlig å forvente basert på din henvendelse til oss.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, eksempelvis i forhold til å være Fair Transport-sertifisert. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre, og de vil slettes fra systemet i fairtransport.no.

Utveksling, lagring og sletting

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personer i NLF som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger.

Informasjon om medlemsbedrift og innloggede brukere (NLF-medlemmer og deres ansatte)

Gjennom det du som medlem har lagt inn av informasjon på lastebil.no (for der å kunne tilby de tjenestene medlemskapet innebærer), vil vi gjennom din registrering på fairtransport.no se dine firmaopplysninger slik de er lagt inn på lastebil.no. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for de i NLF som er gitt tilgang til systemet i forbindelse med sertifisering og revidering. Denne informasjonen deler vi ikke med tredjepart.

Følgende firmaopplysninger vil være synlig på søkesiden (hvor transportkjøpere/øvrige kan søke på Fair Transport bedrifter: Navn på selskap, Adresse, Postnummer, Poststed, E-post adresse, Telefonnummer. 

Vi deler ikke personlig informasjon om medlemsbedriftens representanter eller ansatte (de som logger inn og bruker tjenesten) med andre. Det er viktig at du som logger inn bruker et personlig, hemmelig passord for å beskytte informasjon om din bedrift og dine brukere fra innsyn.

Ved første gangs innlogging på lastebil.no vil du bli bedt om å bekrefte vilkårene for å bruke tjenesten, dette er vilkår som også gjelder fairtransport.no. De av dine ansatte som er gitt administratorrolle med tilgang til personopplysninger i din bedrift har også adgang til å legge inn opplysninger på fairtransport.no. Alle som har denne rollen kvitterer på disse vilkårene ved første innlogging: Din tilgang er da underlagt disse vilkårene: For administratorer med innsyn i personopplysninger hos medlemsbedrift/kunde

Rett til å kreve innsyn

Du har krav på innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at NLF har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller avtale.

Rett til å klage

Dersom du opplever at vår behandling av personopplysninger ikke er riktig i forhold til det som er beskrevet her eller strider mot lov, setter vi pris på din tilbakemelding. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets nettsider eller henvende deg skriftlig til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Deling av innlegg fra en av våre nettsider

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Ansvar

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Norges Lastebileier-Forbund er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi samler inn på våre nettsider.

Google Analytics

På fairtransport.no er det sporing av trafikk ved hjelp av Google Analytics. Vi kobler ikke informasjon fra denne sporingen til tredjeparts-systemer, og sporingskapslene kan ikke brukes til å identifisere deg. Vi viser til hva Google sier om vår måte å benytte Analytics på:

  

I Google Analytics brukes det hovedsakelig informasjonskapsler fra førstetilbyder i rapporteringen av brukerinteraksjoner på nettsteder for kunder som bruker Google Analytics. Brukerne kan deaktivere informasjonskapsler eller slette hver enkelt informasjonskapsel. Finn ut mer

I tillegg støtter Google Analytics et valgfritt tillegg for nettlesere som fører til at måling via Google Analytics deaktiveres på alle nettstedene brukeren besøker, når tillegget er aktivert. Merk at bare Google Analytics-måling deaktiveres med dette tillegget.

Merk at programvare (Apper) du har installert på maskinen/enheten du bruker kan spore din bruk uavhengig av våre innstillinger.

Vilkår for bruk av fairtransport.no

Disse vilkårene gjelder for tjenestene som tilbys på nettsiden fairtransport.no av Norges Lastebileier-Forbund.

Tjenestene innebærer at du kan søke og sammenligne transportselskaper som har registrert seg (er sertifisert) på fairtransport.no og få tilgang til transportselskapets kontaktinformasjon. Tjenestene betyr også at du som transportselskap etter registrering og søknad om sertifisering blir registrert som transportselger på fairtransport.no. For å kunne registrere og bruke tjenestene som transportselskap, må du være medlem av Norges Lastebileier-Forbund. Fairtransport.no selger ikke produkter eller tjenester på selve nettstedet, men tilrettelegger for en søkbar liste over transportselskaper (transportselgere) som har sertifisert seg gjennom fairtransport.no.

Alle mulige bestillinger av transportselgers produkter og tjenester gjøres direkte mot den respektive transportselger. Fairtransport.no har ikke noe ansvar for eventuelle bestillinger eller bruk av produktene eller tjenestene fra transportselskaper (transportselgere) som er registrert på fairtransport.no.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter til fairtransport.no og materialet (inkludert tekster og bilder) som vises på fairtransport.no eies og innehas av Norges Lastebileier-Forbund, og når relevant det respektive transportselskapet. Materialet må ikke kopieres, distribueres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten, for eksempel på en annen nettside, uten vårt skriftlige samtykke.

Fairtransport.no respekterer immaterielle rettigheter, og vi forventer at du skal gjøre det samme. Hvis «din side» viser tegn på bedrageri, misbruk eller annen mistenkt uautorisert bruk, har fairtransport.no rett til å lukke alle kontoer som kan knyttes til deg og din bedrift. Hvis du har begått bedrageri eller bedragersk oppførsel, forbeholder vi oss retten til å ta alle nødvendige rettslige skritt, og du kan bli ansvarlig for vårt økonomiske tap, herunder juridiske kostnader og skader.

Ansvar mv.

Vi oppfordrer transportselskaper til å gi oppdatert og oppdatert informasjon på nettstedet om deres produkter og tjenester. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen om transportselskapets produkter og tjenester publisert på nettstedet er riktig eller oppdatert.

Vi har ikke ansvar for informasjonen om transportselskapets produkter og tjenester, eller informasjon publisert på respektive transportselskaps nettsted eller på et annet nettsted med linker til eller fra fairtransport.no

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap, kostnader eller skader som måtte oppstå ved bruk av Tjenestene eller bestillingene du har gjort eller kjøp knyttet til transportselskapets produkter eller tjenester.

Behandling av personlige data

Din integritet er viktig for oss. Vår personvernspolicy, som du finner ovenfor, beskriver hvilke personlige data vi behandler og for hvilke formål, og også de valgene du har. Vi håper at du vil bruke litt tid på å lese policyen nøye.

Endring av vilkår

Vi har rett til å endre disse vilkårene for bruk når som helst. Endringer vil bli publisert på denne siden. Det er derfor viktig at du regelmessig vurderer disse bruksbetingelsene for å sikre at du oppdateres om eventuelle endringer.

Kontakt oss

Har du spørsmål om fairtransport.no, om bruksvilkårene, eller hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på fairtransport@lastebil.no