21.02.2023

Et konkurransefortrinn for din bedrift

Det er over 250 Fair Transport-sertifiserte bedrifter, både store og små, med til sammen over 5300 kjøretøy, som ved to tastetrykk kan legge frem utfyllende rapport og øvrig dokumentasjon på at de har systemer og rutiner for å etterleve lover og forskrifter.

Selv med et omfattende internkontrollsystem, kan det være utfordrende på en enkel måte å dokumentere sitt arbeid den dagen din oppdragsgiver, Arbeidstilsynet,
Statens vegvesen eller andre etterspør dokumentasjon.

 

Godt verktøy

I Fair Transport har du det aller meste av relevant informasjon og dokumentasjon lett tilgjengelig. Du har trafikksikkerhetspolicy, miljøpolicy og arbeidsmiljøpolicy hvor du har beskrevet dine krav og målsetninger – og som du kan benytte internt i bedriften din slik at alle dine ansatte får eierskap til dette.

Videre har du tilgang til brevmaler du kan sende dine ansatte, kunder og forretningsforbindelser hvor du forteller om hva sertifiseringen omfatter og innebærer – og du har tilgang til powerpointpresentasjon som viser ditt Fair Transport-arbeid, som er enkel å ta frem i allmøter, sjåførmøter eller i møter med kundene. 

Fair transport er derfor et meget godt verktøy til å implementere gode rutiner og holdninger i bedriften og du fremviser kvalitet og ønske om å bidra til ansvarlig transport. Dette er omdømmebygging i praksis. 

Med andre ord, du har det aller meste av det du trenger på ett sted! I tillegg sparer du penger. Har du forsikring i If får du full score på sikkerhetspoeng dersom du er Fair Transport-sertifisert.

Dette gir deg en betydelig rabatt på bilforsikringen. Du vil også få tilgang til NLFs klima og miljøkalkulator kostnadsfritt, når denne er klar i 2023.

 

Fair Transport forenkler

Transportkjøpere skal følge de lover og forskrifter som omfattes av transportkjøpers ansvar, blant annet forskrift om informasjons- og påseplikt og det generelle medvirkeransvaret. Her vil også Fair Transport forenkle transportkjøpers etterlevelse av lover og forskrifter.

 

Eivind_Karikoski

5300 Kjøretøy: Eivind Karikoski er prosjektleder på Fair Transport i NLF.
Han kan fortelle at det nå er 250 sertifiserte bedrifter med til sammen 5300 kjøretøy. Foto: André Kjernsli

 

Transportkjøperne har mange forhold de skal kontrollere og følge opp. Det er ikke nok at transportørene de bruker har de tillatelser som kreves for å utføre en transport og at de overholder lover og forskrifter. Transportørene bør også ta et samfunnsansvar for sine ansatte, tenke klimasmart og jobbe aktivt med trafikksikkerheten.

Transportkjøperne vil derfor enklere kunne ivareta sitt ansvar ved å velge transportører som er sertifisert, da de sertifiserte bedriftene kan dokumentere at de har systemer og rutiner på blant annet internkontroll og HMS, avvikshåndtering, kjøretøyteknisk, kjøre- og hviletidsbestemmelsene, lønns- og arbeidsvilkår, oppfølging av kjørestil og at de har moderne kjøretøy med ny motorteknologi.

 

Bli med å bidra

Etter hvert vil transportkjøperne få et enda større søkelys på bærekraftrapportering, og her kan Fair Transport-bedriftene benytte NLFs klima- og miljøkalkulator, som de sertifiserte bedriftene får tilgang til kostnadsfritt i 2023.
Bidra til å oppfylle NLFs visjon om Ansvarlig transport, og vis dine kunder at du har fokus på bærekraft i form av miljø, trafikksikkerhet og ansvarlighet.

 

Bli en Fair Transport-sertifisert bedrift.