23.03.2021

Fair Transport: Krav til sertifisering strammes inn

Etter halvannet år med sertifisering, kvalitetssikring og oppfølging, kan NLF markere at 200 bedrifter har oppnådd Fair Transport-status. Kravene til sertifisering blir strammet til.

Forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har oppnevnt Brukerforum Fair Transport og Godkjenningsutvalg Fair Transport for å utvikle sertifiseringsordningen videre.

Brukerforum Fair Transport

Brukerforumet ble oppnevnt av Forbundsstyret i NLF 25. februar 2021. Forumets medlemmer, som er oppnevnt for landsmøteperioden 2021–2023, men med umiddelbar oppstart, er:

Region Navn Arbeidsgiver
Region 1       Rune Jørgensen  Rune Jørgensen AS
Region 2    Birgit Grimstad  Sigurd og Ola Grimstad AS
Region 3  Marianne M. Sørsdahl Sørsdahl Transport AS
Region 4 Ove Erik Vika  SR Group AS
Region 5 Jørund Vevle  System Trafikk AS
Region 6  Jomar Skånøy Jomar Skånøy AS
Region 7 Jørgen Wika Haraldsen Frank Steensen Transportforretning AS

                            
Mandatet til Brukerforum er å

  • vurdere brukeropplevelser og forbedringer i teknisk løsning
  • drøfte nye og evaluere eksisterende kriterier for å bli sertifisert
  • drøfte og foreslå markedsføringstiltak for sertifiserte bedrifter
  • drøfte systemer for intern forankring i bedriftene
  • drøfte opplæring/kurs på innhold og sertifiseringsprosess
  • drøfte og foreslå tiltak mot transportkjøpere og myndigheter

Brukerforum møtes fire ganger per år, eller etter behov. Forumets innspill oversendes administrasjonen i NLF for gjennomgang og beslutning.

Godkjenningsutvalg Fair Transport (GFT)

Godkjenningsutvalg Fair Transport ble oppnevnt av Forbundsstyret i NLF 25. februar 2021.

Utvalget vil, blant annet:

  • Gjennomgå alle første gangs søknader om Fair Transport-sertifisering og vurdere disse opp mot krav, formålsparagraf og prosjektleders innstilling og innvilge eller avslå søknaden.
  • Er sertifisøren eller ekstern samarbeidspartner på resertifiseringer i tvil om søknad om resertifisering skal innvilges, skal søknaden behandles og besluttes av GFT.
  • GFT skal i sitt arbeid vurdere medlemsbedriftens virksomhet opp mot NLFs etiske regelverk. Finner GFT det nødvendig, oversendes sak til administrasjonen for ordinær behandling i tråd med forbundets vedtekter. Søknad om sertifisering/resertifisering setter i slike tilfeller på vent.
  • Oppdages det brudd i perioden mellom sertifisering og resertifisering eller mellom resertifiseringene, kan godkjenningsutvalget inndra sertifiseringen.

Utvalget skal møtes en gang per måned (digitalt) hvis det er aktuelle saker som skal behandles. Dette for å sikre at innsendte søknader behandles fortløpende.

Utvalgets medlemmer er:

Vidar Tokerud                                 
Revisjonsleder i SBCert Scandinavian Business Certification AB fra 2018. Lang erfaring med etablering, utvikling og revisjon av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og HMS. Kvalitetssjef i Glava AS 1992–2016, revisjonsleder Nemko AS 2008–2018. Tokerud er ekstern sertifisør på resertifiseringer Fair Transport.
Svein Løvås                                       
Kvalitets- og HMS leder i IKM Gruppen, et norskeid konsern med rundt 25 norske selskaper hvor han er involvert både på ledelse og eiersiden av selskapet. Erfaring med oppbygging av styringssystemer i henhold til flere ISO-standarder. Tidligere også eier og styreleder i konsulentselskap innenfor kvalitet og HMS. Svein Løvås har lang erfaring og kompetanse fra transportkjøpersiden.

Ottar Sefland                                   
Tidligere salgs- og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring (del av If). Jobbet over 34 år i If, med forhandlinger, restrukturering av bedrifter, salgsledelse og øvrig ledelse. Siste 10 år har han vært leder av Allianser Bedrift, men ansvar for alle store allianseavtaler i If, herunder NLF-avtalen. Ottar har i sitt arbeid hatt fokus på medlemsutvikling, skadeforebyggende programmer mv, i nært samarbeid med partnerne, også NLF.
Merete Christensen Bernau      
Partner i Codex Advokat hvor hun er leder for bærekraftsavdelingen. Merete har gjennom flere direktørstillinger i Protector forsikring lang erfaring fra forsikring, særlig knyttet til eiendom, eiendomsmeglere og takstmenn, samt generell kontraktsrett og erstatningsrett.

Geir A. Mo                                        
Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Endring av kriterier i sertifiseringsordningen

Brukerforumet vil raskt starte arbeidet med å drøfte forslag til endringer i eksisterende kriterier, men også flere nye kriterier som vil gjøre sertifiseringsordningen enda mer omfattende.