08.11.2022

Hos transportkjøper Nordic Steel AS er Fair Transport et krav

Hos Nordic Steel på Bryne har miljø og bærekraft vært sentralt i mange år, noe som ble kronet med Miljøfyrtårn Prisen i 2021. Da selskapet fikk høre om Fair Transport, så de fort alle synergiene dette hadde til sine egne miljø - og bærekraftmål

Hos Nordic Steel på Bryne har miljø og bærekraft vært sentralt i mange år, noe som ble kronet med Miljøfyrtårn Prisen i 2021. Da selskapet fikk høre om Fair Transport, så de fort alle synergiene dette hadde til sine egne miljø - og bærekraftmål. 

-Fair Transport er ikke et krav i Miljøfyrtårn-sertifiseringen, dette er et uavhengig valg vi har gjort, sier Kjersti Sandvik Bernt, kommunikasjons- og bærekraftsansvarlig i Nordic Steel.

 Slik det er i dag resirkulerer vi 94 % av bedriftens avfall og 100 % av stålavfallet går til gjenvinning. Vi ønsker å være ledende innenfor det vi holder på med, og være en bidragsyter til det grønne skiftet, fortsetter hun.

 Første gang Nordic Steel hørte om Fair Transport var i en anbudsprosess på lokaltransport i årsskiftet 2019/2020. En av tilbyderne av transport påpekte av selskapet han representerte var sertifisert som Fair Transport-bedrift.

Ble nysgjerrig på Fair Transport

 -Jeg er skrudd sammen sånn at jeg da måtte sette meg inn i hva dette var for noe, og kom etter hvert i kontakt med Eivind Karikoski (prosjektleder for Fair Transport i NLF), sier Line Steinnes, Supply Chain Manager i Nordic Steel.

 Han presenterte Fair Transport for henne, og hun så raskt at dette samsvarte med mye av det andre Nordic Steel jobber med når det gjelder miljø og bærekraft. Og dette med sikkerhet og vilkår for sjåførene traff ekstra godt.

 Nordic Steel er opptatt av at Fair Transport ikke er en sertifisering som du tar en gang og er ferdig med – dette er et kontinuerlig arbeide. Det skaper en trygghet for transportbestilleren. De er også klar over eget bestilleransvar, og ved å bruke en Fair Transport-sertifisert bedrift blir dette ansvaret enklere å ta, og lettere å leve opp til.

 

Transportkjøpere må på banen!

 -Jeg besøkte NLF sin turnetrailer da den i september dukket opp i Sandnes, der fikk vi en påminnelse om bestilleransvaret fra NLFs advokat, sier hun.

 Nordic Steel setter pris på at NLF, representert ved Eivind Karikoski, tok seg tid til å forklare hva Fair Transport handler om. De anbefaler andre transportkjøpende bedrifter å gjøre det samme.

 -Eivind var sterk og klar, og etter av vi hadde snakket sammen forsto jeg hvilke fordeler det gir Nordic Steel å velge en Fair Transport-sertifisert bedrift, smiler Steinnes.

IMG_0339-2E-JPG_fullbredde

Eivind Karikoski, prosjektleder på Fair Transport i NLF under NLFs transportturné

Trafikksikkerhet i søkelyset

 -Trafikksikkerhetsdelen er også et viktig aspekt i dette, skyter Kjersti Sandvik Bernt inn. Vi jobber med stål, det er mange tonn vi transporterer, da ønsker vi å ha både trygge biler og sjåfører.

 Nordic Steel har lokaltransport daglig, i tillegg går det mellom ti og femten semitrailere ut fra fabrikken på Bryne hver uke. Disse skal enten oppover langs vestlandskysten, eller til ulike adresser på Østlandet. Pr. i dag bruker de tre forskjellige transportører, og alle er sertifisert.

 -Det står spesifikt i våre rammeavtaler at de må være Fair Transport-sertifisert. Velger de å ikke fortsette sertifiseringen sier vi opp avtalen, sier Steinnes.

 Er det slik at Nordic Steel har behov for transporthjelp andre steder i landet, tar de kontakt med nærmeste sertifiserte bedrift.

Ønsker du å lese mer om Nordic Steel og Fair Transport, kan du lese hele saken i første nummer av NLF Magasinet 2022  <b>her</b>