27.02.2019

Norges Lastebileier-Forbund relanserer Fair Transport

Nå løfter vi Fair Transport til neste nivå

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) etablerte Fair Transport i 2017. Med Fair Transport vil NLF fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold.

I mange år har NLF hatt flere programmer for våre medlemsbedrifter. Vårt HMS system Kvalitet og miljø på vei er et fullverdig kvalitetssystem for transportselskaper og vi har en rekke trafikksikkerhetstiltak, som Venner på veien , en trafikksikkerhetskampanje som retter seg mot barn i 1. og 2. klasse. Videre gjennomfører vi trafikksikkerhetskurs for medlemsbedriftene i samarbeid med If, If Aktiv Sikkerhet

Siden etableringen av Fair Transport har 190 norske transportselskaper blitt med i dette kvalitetsprogrammet. Disse har engasjert seg i arbeidet med hovedpunktene i programmet, trafikksikkerhet, miljø og utslipp samt ansvarlighet.

I 2018 ble det klart at transportselskapene ønsket at kravene i Fair Transport programmet må økes og at det må innføres en mulighet for oppfølging og revisjon. Det var noe som også klart ble krevd fra de allerede tilknyttede selskapene som sa at næringen var moden for neste trinn.

Derfor startet NLF en omfattende revidering av programmet. Fair Transport er nå tatt til et nivå hvor sertifiseringen forplikter, skal dokumenteres og skal gjennomgå en årlig revisjon.