17.04.2019

Sveriges Åkeriföretag lanserer Fair Transport

NLFs søsteroganisasjon Sveriges Åkeriföretag lanserte den 10. april Fair Transport i ny utgave.

Från ställningstagande till åtagande. Sveriges Åkeriföretag lanserar nya Fair Transport för att göra Sverige världsledande i arbetet för hållbara transporter. Åkerinäringen är utsatt för hård priskonkurrens, men billiga transporter är sällan goda affärer, eftersom miljö, trafiksäkerhet och förarnas arbetsvillkor blir eftersatta när prisnivån sjunker. Med Fair Transport ska åkeribranschen ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens.

Eventet gick av stapeln på biograf Saga och leddes av vår moderator, Maria Börjesson, professor, VTI. Vi kommer genomförde en filmpremiär, fick lyssna på en paneldebatt med bland annat Infrastrukturminister Tomas Eneroth, blev informerade om Fair Transport och mycket mer. 

Ta gärna del av  Ekots nyhetsrapportering om Fair Transport.