27.02.2019

Trygg transport fra ansvarlige transportører

Bærekraftig transport utført av ansvarlige transportselskaper

Uten lastebilen stopper Norge. Transport med lastebil er en sentral del av transportsystemet i Norge og ellers i verden. Lastebilen kan utgjøre hele transportkjeden, ved å kjøre fra fiskemottaket i Lofoten til mottaker på kontinentet, fra fabrikken i Tyskland til industribedriften på Vestlandet, eller ved at lastebilen er en del av transportkjeden ved kjøring til eller fra havnen eller flyplassen. 

Lastebilen er godt synlig i trafikkbildet, og bilene er store. Derfor har norske transportselskaper og deres sjåfører et stort ansvar for trafikksikkerheten. Lastebilen påvirker også miljøet med slitasje på vei, miljøutslipp og støy. Når vi også vet at mengden gods som skal fraktes med lastebil vil øke formidabelt i årene fremover, vil det også være et stort behov for sjåfører. Transportselskapene må derfor være trygge og ansvarlige arbeidsgivere for å få rekruttert nok sjåfører. 

Norske transportbedrifter og lastebileiere ønsker å være trafikksikre, redusere miljøpåvirkningen og være ansvarlige arbeidsgivere. Ambisjonen med Fair Transport er å fremheve og tydeliggjøre endrings- og kvalitetsarbeidet som gjøres.