Fair Transport - et forpliktende kvalitetsprogram

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

Som transportkjøper skal du være trygg på at når du velger en Fair Transport bedrift som din transportør, så får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner. Transportbedriftene som er Fair Transport sertifisert har dokumentert sitt arbeid innenfor en rekke kriterier:

Trafikksikkerhetspolicy

Bedriften har en trafikksikkerhetspolicy som viser hvordan det jobbes med blant annet trafikksikkerhetstiltak, opplæring, førerkompetanse og holdninger i trafikken. 

Trafikksikkerhetsprogram

Bedriften gjennomfører et godkjent trafikksikkerhetsprogram, ved at den i tillegg til den lovpålagte yrkessjåføropplæringen (YSK) hvert 5. år også gjennomfører kurs for sjåførene mellom YSK kursene. I tillegg skal sjåførene gjennomføre E-Learning, 8 moduler, hvert år.

Bedriftens avvikssystem

Systemet skal være tilpasset virksomhetens aktivitet, risikoforhold og størrelse. Bedriften har beskrevet sitt avvikssystem og sine rutiner for behandling av avvik.

Kontroll av kjøretøy

Bedriften har rutiner for daglig kontroll av kjøretøy og tilhengere og at det tas service og kontroll etter leverandørenes spesifikasjoner og myndighetskrav.

Opplæring i sikring av last

I tillegg til at sjåførene får opplæring i sikring av last hvert 5. år under yrkessjåføropplæringen, forplikter bedriften å distribuere og ha tilgjengelig for sjåførene NLF standardene Lastsikring ved transport på vei – Lastsikring av betongelementer – Transport av krokcontainer.

Opplæring bilbrann i tunnel

Bedriften forplikter seg til å ha gitt opplæring om bilbrann i tunnel, og at veilederen «Tunnelbrann – tyngre kjøretøy» er tilgjengelig for sjåførene.

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Bedriften bekrefter at den tilrettelegger sine transporter slik at kjøre- og hviletidsbestemmelsene overholdes. Lagring av dataene gjøres i henhold til forskrift, og avvik følges opp.

Beredskapsplan ulykker

Bedriften bekrefter at den har en beredskapsplan og en varslingsplan som er gjort tilgjengelig for alle ansatte i bedriften.

Alkolås

Alkolås er ikke lovpålagt å ha i lastebiler. Det er likevel et mål om at alkolås monteres i nye biler, og bedriftene som har alkolås i et eller flere kjøretøy beskriver antallet alkolåser i Fair Transport-programmet.

Miljøpolicy

Bedriften har en miljøpolicy som viser et sammenhengende fokus på miljø og utslipp.

Utslippsvennlig kjøreadferd – optimal kjørestil

Bedriften bruker kjøretøyenes flåtestyringsprogram til å kartlegge og forbedre kjøreadferd

Miljøklasse kjøretøy - utskiftningsplan

Bedriften registrerer og fører oversikt over miljøklassen på bilene. En Fair Transport-bedrift har en høy andel Euro 6 kjøretøy. Bedriften dokumenterer sin plan for utskiftning av Euro 5 eller eldre kjøretøy.

Utnyttelse av lastekapasiteten

Bedriften har fokus på og rutiner for å utnytte kjøretøyenes lastekapasitet. Transportoppdragene planlegges best mulig, ofte i samråd med oppdragsgiver.

Miljørapport

Bedriften har en miljørapport med dokumentasjon av spillolje, filtre, dekk, batterier, vask av kjøretøy, miljømål, miljøopplæring mv.

Kvalitetspolicy

Bedriften har en kvalitetspolicy som viser deres kvalitetsarbeid med målsetninger

Arbeidsmiljøpolicy

Bedriften har en arbeidsmiljøpolicy som beskriver hvordan det jobbes med arbeidsmiljø, verneombud, eventuelt avtale om ikke verneombud, generelt om ansettelse og opplæring.

Skriftlige arbeidsavtaler som følger Norsk Lov

Bedriften bekrefter at den har skriftlige arbeidsavtaler som tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven.

Internkontroll Helse, Miljø- og Sikkerhetssystem (HMS)

Bedriften har bekreftet at den har et HMS-system, og har beskrevet systemet. Den har bekreftet at alle ansatte har hatt den nødvendige innføringen i systemet.

Medarbeidersamtale

Bedriften har bekreftet at den har medarbeidersamtale eller annen tilpasset samtale og oppfølging av sine ansatte

Faglig oppdatering

Bedriften har bekreftet at den ivaretar og følger opp faglig oppdatering for sine ansatte

Sikkerhetsopplæring

Bedriften har bekreftet at den gjennomfører nødvendig sikkerhetsopplæring

Skatter og avgifter – årsregnskap

Bedriften har dokumentert at den betaler sine skatter og avgifter, og har levert årsregnskap for siste hele regnskapsår

Oppfølging av sykmeldte

Bedriften har dokumentert at den registrerer sykefravær og følger opp sykmeldte

Årsrapport HMS arbeid

Bedriften har dokumentert at den fyller ut og har årsrapport for sitt HMS-arbeid

Fellesskapsløyve

Bedriften bekrefter at den har det riktige antallet løyver, og rapporterer inn navn på løyveinnehaver og bekrefter at vedkommende er ansatt i selskapet.