VÅR FAIR TRANSPORTREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 208502
Navn på foretak Aartun Transport AS
Adresse inkl. land Treaskjeret 5 4201 Sauda
Telefonnummer 52782117
Mailadresse
Hjemmeside http://
Antall ansatte 6
Type virksomhet Skur/Høvellast, Brøyting, Containere, Trekkere, Stykkgods, Spesialtransport, Renovasjon, Bilberging, Kran, Vei/Anlegg/Fyllmasse, Krokbil, Egentransport
Antall lastebiler 5
Antall varebiler 0
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 0

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Erklæring om Fair Transport formålsparagraf Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Kompetansetiltak trafikksikkerhet og skadeforebygging Ja
Aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Kompetansetiltak sikring av last Ja
Opplæring i bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Beredskapsplan ved ulykker Ja
Vi gjennomfører transporter underlagt ADR-bestemmelsene Nei

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Fellesskapsløyve for godstransport med motorvogn Ja
Rutiner for registrering og kontroll av arbeidstid og pauser for sjåfører Ja
Vi benytter underleverandører Ja