VÅR FAIR TRANSPORT

For transportselgereREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 202284
Navn på foretak Asbjørn Næss Transport AS
Adresse inkl. land Holmfossveien 12 3282 Kvelde
Telefonnummer 33156500
Mailadresse post@asbjorn-ness.no
Antall ansatte 27
Type virksomhet Flis, Skur/Høvellast, Petroleum i tank, Containere, Trekkere, Stykkgods, Kran, Annet, Krokbil
Antall lastebiler 21
Antall varebiler 2
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 21

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Erklæring om Fair Transport formålsparagraf Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Kompetansetiltak trafikksikkerhet og skadeforebygging Ja
Avviksrapportering- og behandling Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Kompetansetiltak sikring av last Ja
Opplæring bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Varslings- og beredskapsplan ved ulykker Ja
Vi gjennomfører transporter underlagt ADR-bestemmelsene Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
Kjøretøy med alkolås Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Løyve for godstransport med motorvogn Ja
Rutiner for registrering og kontroll av arbeidstid og pauser for sjåfører Ja
Vi benytter underleverandører Nei
Firmaattest -
Gyldig yrkesskadeforsikring -
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
HMS-sertifikat / Bransjesertifikat Ja