VÅR FAIR TRANSPORT

For transportselgereREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 202284
Navn på foretak Asbjørn Næss Transport AS
Adresse inkl. land Holmfossveien 12 3282 Kvelde
Telefonnummer 33156500
Mailadresse post@asbjorn-ness.no
Antall ansatte 29
Type virksomhet Flis, Skur/Høvellast, Petroleum i tank, Containere, Trekkere, Stykkgods, Kran, Annet, Krokbil
Antall lastebiler 22
Antall varebiler 2
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 19

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Erklæring om Fair Transport formålsparagraf Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Kompetansetiltak trafikksikkerhet og skadeforebygging Ja
Avviksrapportering- og behandling Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Kompetansetiltak sikring av last Ja
Opplæring bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Varslings- og beredskapsplan ved ulykker Ja
Vi gjennomfører transporter underlagt ADR-bestemmelsene Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
Kjøretøy med alkolås Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Løyve for godstransport med motorvogn Ja
Rutiner for registrering og kontroll av arbeidstid og pauser for sjåfører Ja
Vi benytter underleverandører Nei
Firmaattest Ja
Gyldig yrkesskadeforsikring Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
Tariffavtale Ja
Lærebedrift Ja
Bedriftansvarsforsikring Ja
HMS-sertifikat / Bransjesertifikat Ja