VÅR FAIR TRANSPORTREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 202754
Navn på foretak Borrie Transport AS
Adresse inkl. land Sarpsborgveien 2 1640 Råde
Telefonnummer 91553268
Mailadresse post@borrie-transport.no
Hjemmeside http://
Antall ansatte 13
Type virksomhet Containere, Trekkere, Stykkgods, Spesialtransport, Betong, Flytting, Distribusjon, Annet, Vei/Anlegg/Fyllmasse, Egentransport
Antall lastebiler 9
Antall varebiler 3
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 13

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Trafikksikkerhetsprogram Ja
Trafikksikkerhetskurs - gjennomføring Ja
Aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Opplæring sikring av last Ja
Opplæring i bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Beredskapsplan ved ulykker Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
Økokjøring - optimal kjørestil Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
HMS system - Helse, Miljø- og Sikkerhet 1 Ja
HMS system - Helse, Miljø- og Sikkerhet 2 Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Fellesskapsløyve for godstransport med motorvogn Ja