Frode Bjønnes Transport AS

ANTALL BILER 36
ANTALL ANSATTE 61
75%
ANTALL EURO 6 33
75%
ANTALL KVINNER 2