Frode Bjønnes Transport AS

ANTALL BILER 34
ANTALL ANSATTE 65
75%
ANTALL EURO 6 31
75%
ANTALL KVINNER 3