VÅR FAIR TRANSPORTREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 209697
Navn på foretak Jæren Olje AS
Adresse inkl. land Langgata 50 4362 Vigrestad
Telefonnummer 98200000
Mailadresse post@jaerenolje.no
Hjemmeside http://
Antall ansatte 10
Type virksomhet Petroleum i tank
Antall lastebiler 3
Antall varebiler 0
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 0

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Erklæring om Fair Transport formålsparagraf -

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Kompetansetiltak trafikksikkerhet og skadeforebygging -
Aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Opplæring sikring av last Ja
Opplæring bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Beredskapsplan ved ulykker Ja
Vi gjennomfører transporter underlagt ADR-bestemmelsene -

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid -
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Fellesskapsløyve for godstransport med motorvogn Ja
Rutiner for registrering og kontroll av arbeidstid og pauser for sjåfører -
Vi benytter underleverandører -