VÅR FAIR TRANSPORTREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 200582
Navn på foretak Johannes Egeland & Sønner AS
Adresse inkl. land Olsteinveien 5 4342 Undheim
Telefonnummer 51484522
Mailadresse post@johs-egeland.no
Hjemmeside www.johs-egeland.no
Antall ansatte 9
Type virksomhet Skur/Høvellast, Trekkere, Tørrprod. i sekker/bulk, Kran, Annet
Antall lastebiler 8
Antall varebiler 1
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 5

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Trafikksikkerhetsprogram Ja
Trafikksikkerhetskurs - gjennomføring Ja
Aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Opplæring sikring av last Ja
Opplæring i bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Beredskapsplan ved ulykker Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Nei
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
Økokjøring - optimal kjørestil Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
HMS system - Helse, Miljø- og Sikkerhet 1 Ja
HMS system - Helse, Miljø- og Sikkerhet 2 Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Fellesskapsløyve for godstransport med motorvogn Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
HMS-sertifikat / Bransjesertifikat Ja