Nordisk Gasstransport AS

Virksomhetsområder:
Vegtransport av ADR klassifiserte, flytende produkter i tank. Administrasjon, drift, befraktning og planlegging av transportoppdrag samt vedlikehold av eget materiell.
Vi betjener kunder innen transport av LPG, LNG og bitumen. Vår hovedoppdragsgiver er Flo Gas Norge AS. Oppdrag av transport foregår i hovedsakelig på Østlands-området, og bilene er stasjonert i Vestby, Drammen, og Oslo, samt ved våre kontorer på Onsrud.

Visjon
Nordisk Gasstransport AS skal fremstå som Nordens fremste og mest attraktive gasstransportør.

Overordnet mål
Nordisk Gasstransport AS skal være markedets foretrukne gasstransportør og den mest attraktive arbeidsplass innen sin sektor i hele Norden.

Verdier
For å være attraktive i markedet og for våre ansatte skal vår virksomhet preges av:
Ansvar: Vi tar ansvar for ansatte, hverandre, våre oppdrag og vårt materiell.
Redelighet: Vi er redelige og ærlige i vår kontakt og kommunikasjon med hverandre, kollegaer og oppdragsgivere og opptrer på en samfunnsmessig etisk forsvarlig måte.
Pålitelighet: Vi holder det vi lover og lover ikke mer enn det vi kan holde.

NGT AS har 25 ansatte fordelt på heltidsstillinger og sesong-ansatte. Daglig leder er Tor Vidar Frydenlund.

Bilene skiftes regelmessig og selskapet legger stor vekt på innkjøp av biler som er spesialtilpasset jobben de skal utføre. Både Scania og Volvo er representert i vår bilpark.
En moderne bilpark kommer kunder og samfunn til gode på mange måter. Transporten blir effektiv i forhold til antall kilometer som tilbakelegges hvert år, og moderne teknologi sørger for minst mulig utslipp og andre belastninger på miljøet.

Nordisk Gasstransport AS har for tiden:
En distribusjonsbil LPG
Seks vogntog bil og henger LPG
Fire trekkvogner hvorav to går fast med LNG og Bitumen og to semitrailere LPG.

I 2019 ble det kjørt 1.166.740 kilometer, og virksomheten hadde en omsetning på 33,7 millioner kroner.
Våre kjøreoppdrag planlegges av oppdragsgiver Flo Gas, og veivalg gjøres av våre sjåfører med tanke på trafikksikkerhet.
Se nærmere informsajon om Nordisk Gasstransport AS her: www.ngtas.no

ANTALL BILER 11
ANTALL ANSATTE 24
75%
ANTALL EURO 6 10
75%
ANTALL KVINNER 2