Odd Grødum Transport AS

Odd Grødum etablerte firmaet på Birkeland i 1954 med hovedvirksomhet i tømmertransport. Driften ble videreutviklet til også og omfatte transport av flis, spon og materialer. Da Odd døde i 2011 overtok hans to sønner Theodor og Dag Magne. Familiebedriften ble i 2019 overtatt av 3. generasjon, Dag Magnes to sønner Martin og Bjørnar.

ANTALL BILER 14
ANTALL ANSATTE 24
75%
ANTALL EURO 6 11
75%
ANTALL KVINNER 2