Ørland Transport AS

Johannes Ørland startet i 1928 med én lastebil, mye pågangsmot og stor tro på framtida. Siden den gang har Ørland Transport hatt en jevn vekst i oppdragsmengde og kundemasse. I dag er vi en topp moderne transportbedrift med et variert tjenestetilbud for små og store kunder.

Vi holder oss oppdatert i forhold til teknologiske nyvinninger, samtidig som vi ønsker å ta vare på det gode fundamentet i bedriften.Evne til nytenkning og solid forankring i gode tradisjoner gjør oss stolte av fortida vår – og vi ser lyst på framtida!

I dag holder Ørland Transport til i moderne lokaler på Foss-Eikeland i Sandnes. Her har vi verksted, lagerplass og et stort uteområde. Vi er et av distriktets eldste og største transportfirma. Pr. i dag teller vi 181 ansatte, av disse 150 sjåfører.

Bilparken vår er på over 130 forskjellige biler og traller som kan ta alle typer transportoppdrag. De fleste av våre biler er godkjent for ADR (farlig gods). Våre ansatte har gjennomført opplæring iht de krav og mål som vi har i vårt HMS og Kvalitetssystem, samt arbeidsmiljøloven, vegtrafikkloven og forskrift av krav til kjøretøy. Alle våre ansatte har tilgang til vårt Kvalitetssystem KMV.

ANTALL BILER 123
ANTALL ANSATTE 171
75%
ANTALL EURO 6 113
75%
ANTALL KVINNER 21