Ortra AS

Ortra as holder til i trivelige lokaler på Haugen industriområde i Eid kommune. Vi utfører de fleste typer transportoppdrag, og gjerne i samarbeid med andre. Vår viktigeste samarbeidspartner er Retura Nomil der vi også er inne på eiersiden.

I 2008 flyttet vi inn i de nye lokalene våre på Haugen der vi har kontor og vedlikeholdshall for egne biler. I 2014 fusjonerte vi med Myrold og Røed Transport som etter hvert også kjøpte opp resten av aksjene i selskapet.
Navnet Ortra, som har 60 år i bransjen, ble beholdt.

I 2017 vant vi anbudet om etablering og drift av gjenbruksstasjon for Eid Kommune.

ANTALL BILER 12
ANTALL ANSATTE 15
75%
ANTALL EURO 6 8
75%
ANTALL KVINNER 1