Per A. Øren Transport AS

Per A Øren AS ble etablert i 1925 og driver transport i inn og utland. Selskapet er godkjent som entreprenørforretning, samt driver bil/skipsekspedisjon, oljedistribusjon og renovasjon. Vi skiller oss ut gjennom lang erfaring og kompetanse på området og gjennom vår kundenærhet og fleksibilitet. Hos Per A Øren AS står kvalitet i fokus for all virksomhet.

Vårt mål er å tilfredsstille kundens ønsker og behov på best mulig måte. Vi vil bidra med vår kompetanse for å skape trygghet, økt konkurransekraft og verdiskaping for våre kunder. Per A. Øren AS skal oppnå sine kvalitetsmål ved å tilby kundene god service og en riktig utført tjeneste.

I 2013 ble vi Tre selskaper
Per A. Øren AS ble omorganisert 01.09.2013. Etter en fisjon og fusjon ble selskapet delt i tre nye selskap. Per A. Øren Transport AS med org.nr. 911 982 323, Per A. Øren Entreprenør AS, org.nr. 911 982 188 og Per A. Øren Eiendom AS, org.nr. 911 982 277. Selskapene har samme besøksadresse, postadresse og telefon nummer som Per A. Øren AS har hatt. Selskapet skal fortsatt fremstå som «ett» selskap mot kunder.

ANTALL BILER 39
ANTALL ANSATTE 76
75%
ANTALL EURO 6 25
75%
ANTALL KVINNER 4