Petter Surnflødt AS

Petter Surnflødt AS ble etablert i1986, men historien går tilbake til 1936 da Petter´s far kjøpte første bilen.
Ved utgangen av 2020 har vi 10 biler med euro 6 motor.
Pr i dag er vi 12 ansatte, derav en lærling, og 10 biler. Vi satser på å fornye bilene jevnlig, slik at vi hele tiden har de mest miljøvennlige bilene.
Kjøringa består mest i transport av flis, byggevarer, trelast og transport for landbruket. Transporten foregår hovedsakelig på Østlandet, Møre, Sogn, Hordaland og litt til Trøndelag.
Vi har pliktoppfyllende og dyktige sjåfører som kan faget

ANTALL BILER 10
ANTALL ANSATTE 15
75%
ANTALL EURO 6 10
75%
ANTALL KVINNER 0