Sigmundsen Transport AS

Me driver med:
- Flishugging
- Gjødseltransport
- Transport av vatn
- Asfalt
- Vegvedlikehald, snøbrøyting m.m
- Kranarbeid
- Arbeid med grabb
- Felling av tre
- Salg og produksjon av flis
- Konteinere
- Krokløft

ANTALL BILER 7
ANTALL ANSATTE 21
75%
ANTALL EURO 6 5
75%
ANTALL KVINNER 0