Sigurd og Ola Grimstad AS

Vi tilbyr:
Tippbiler/anlegg - Krokbiler - Maskintransport - Vintervedlikehold - Kranbiler - Spesialtransport - Fôrsalg/tansport -
Langtransport - Vegvedlikehold - Tanktransport - Servicebil.

Med vår allsidige bil- og maskinpark kan vi utføre nær sagt alle typer oppdrag.

Liten nok til å ta personlig ansvar for god service - Stor nok til å løse ditt oppdrag!
De fire hjulene vi kjører på heter:
KVALITET, SERVICE, KOMPETANSE OG NYTENKING.

Tlf.: 61 22 68 50 - www.grimstadas.no

ANTALL BILER 52
ANTALL ANSATTE 79
75%
ANTALL EURO 6 37
75%
ANTALL KVINNER 7