Sigurd og Ola Grimstad AS

Vi tilbyr:
Tippbiler/anlegg - Krokbiler - Maskintransport - Vintervedlikehold - Kranbiler - Spesialtransport - Fôrsalg/tansport -
Langtransport - Vegvedlikehold - Tanktransport - Servicebil.

Med vår allsidige bil- og maskinpark kan vi utføre nær sagt alle typer oppdrag.

LITEN NOK TIL Å TA PERSONLIG ANSVAR FOR GOD SERVICE - STOR NOK TIL Å LØSE DITT OPPDRAG!
De fire hjulene vi kjører på heter: KVALITET, SERVICE , KOMPETANSE OG NYTENKING.

Tlf.: 61 22 68 50 - www.grimstadas.no

ANTALL BILER 45
ANTALL ANSATTE 69
75%
ANTALL EURO 6 28
75%
ANTALL KVINNER 6