SR Group AS

SR Group er basert på de enkle prinsipper om å være fleksibel, rask og kunnskapsrik. Et av våre sterkeste kjennetegn er evnen til å raskt iverksette enhver operasjon. Vi har umiddelbar responstid og tilgjengelighet av dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

ANTALL BILER 46
ANTALL ANSATTE 119
75%
ANTALL EURO 6 29
75%
ANTALL KVINNER 22