Taraldsøy Transport ANS

ANTALL BILER 11
ANTALL ANSATTE 17
75%
ANTALL EURO 6 7
75%
ANTALL KVINNER 5