TNR Spedisjon AS

TNR Spedisjon AS har i dag rett over 70 ansatte, disponerer 36 kjøretøy fordelt på distribusjonsbiler, semier, bil og henger, krokbiler og kranbiler.
I tillegg er vi en Transportsentral.

Vi har siden september 2008 holdt til på Husøy, Karmøy. Vi har også en avdeling på Heiane på Stord. Vi har dermed et distribusjonsnett som kan yte våre kunder på Haugalandet i Sunnhordaland og Sand og Suldal i Ryfylke den kvaliteten de fortjener.

Når det gjelder langtransport har vi daglige ruter mellom:
•Haugesund – Bergen
•Haugesund – Østlandet
•Haugesund – Stavanger – Sørlandet
•Stord – Oslo

Vi har lokale samarbeidspartnere over hele landet:
•Totale logistikkløsninger
•Stykkgods / partigods / pakkeservice


Vår visjon er: “Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren på transport og logistikk i vårt området, når KVALITET er viktig!”

ANTALL BILER 42
ANTALL ANSATTE 71
75%
ANTALL EURO 6 35
75%
ANTALL KVINNER 7