Transferd AS

Transferd løyser dei transportbehova du har.
Vi tilbyr tenester innanfor eit vidt spekter av transportsegment.

Vi har erfaringa og utstyret for å ta på oss oppdrag som er varierte og samansette, og transporterar både lokalt, regionalt og nasjonalt i tillegg til internasjonalt.

ANTALL BILER 69
ANTALL ANSATTE 144
75%
ANTALL EURO 6 58
75%
ANTALL KVINNER 12