VÅR FAIR TRANSPORTREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 200911
Navn på foretak Utne Transport AS
Adresse inkl. land Postboks 124 1701 Sarpsborg
Telefonnummer 69137230
Mailadresse post@utne-transport.no
Hjemmeside http://www.utne-transport.no
Antall ansatte 63
Type virksomhet Flis, Containere, Trekkere, Stykkgods, Distribusjon, Egentransport
Antall lastebiler 44
Antall varebiler 1
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 5

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Trafikksikkerhetsprogram Ja
Trafikksikkerhetskurs - gjennomføring Ja
Aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Opplæring sikring av last Ja
Opplæring i bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Beredskapsplan ved ulykker Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Skriftlige arbeidsavtaler Ja
HMS system - Helse, Miljø- og Sikkerhet 1 Ja
HMS system - Helse, Miljø- og Sikkerhet 2 Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Fellesskapsløyve for godstransport med motorvogn Ja