Veglo AS

Presentasjon av Veglo AS - hvem er vi og hva står vi for?

Vår visjon er å være en ledende transportbedrift med stabil arbeidskraft og til minimal belasting mot ytre miljø. Ved å ha et avklart forhold og ellers forståelse til felles verdier, skal Veglo AS sikre en sunn bedriftskultur med rett kvalitet på tjenester og produkter.
Vi har definert ett sett kjerneverdier som skal ligge i bunnen for alt vi foretar oss. Våre verdier, respekt, utvikling og åpenhet og ærlighet, er et uttrykk for hva vi ønsker å fremme og hva vi ønsker skal kjennetegne vår kultur og vår identitet.
Kunden skal alltid være i fokus og vi skal alltid gjøre vårt aller ytterste for å imøtekomme våre kunders behov og forventninger på en god måte.

Våre verdier har direkte innvirkning på hvordan vi og våre ansatte forholder seg til våre omgivelser. Dette være seg kunder, kollegaer, samarbeidspartnere eller andre av våre interesseparter.
De elementene som inngår i det vi omtaler som overordnede styringer og som til sammen utgjør svært viktige deler av vårt verdigrunnlag.

Våre produkter og tjenester: transport og avfall

Det som i dag er Veglo AS startet på slutten av 50-tallet som en tradisjonell transportbedrift, men bevegde seg gradvis over på avfallsmarkedet på midten av 70-tallet.
Selskapet har vokst til å bli en betydelig aktør innen ulike typer transport. Selskapet sysselsetter I dag omlag 70 ansatte og disponerer ca. 50 biler/vogntog.

Selskapet tilbyr også et totalkonsept innen avfallshåndtering og tilhørende industrielle tjenester som slamsuging og tankrengjøring, og har alle formaliteter i orden opp mot regulerende myndigheter.
Generell rådgivning og bistand med kartlegging av behov rundt ulike sorteringsløsninger for aller typer avfall, inngår også som en del av de tjenestene Veglo tilbyr.

ANTALL BILER 57
ANTALL ANSATTE 61
75%
ANTALL EURO 6 54
75%
ANTALL ELEKTRISK 0
75%
ANTALL BIOGASS 0
75%
ANTALL EURO 5 2