VÅR FAIR TRANSPORT

For transportselgereREGISTRERTE OPPLYSNINGER

Medlemsnummer i NLF 208811
Navn på foretak Veglo AS
Adresse inkl. land Reppasmarka 61 7517 Hell
Telefonnummer 74829510
Mailadresse veglo@veglo.no
Hjemmeside http://www.veglo.no
Antall ansatte 61
Type virksomhet Flis, Petroleum i tank, Andre prod. i tank, Containere, Trekkere, Stykkgods, Termo, Spesialtransport, Renovasjon, Kran, Distribusjon, Krokbil
Antall lastebiler 57
Antall varebiler 0
Annet (traktor, tilhenger, annen redskap) 0

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Egenerklæring og Fair Transport formålsparagraf Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Trafikksikkerhetspolicy Ja
Kompetansetiltak trafikksikkerhet og skadeforebygging Ja
Avviksrapportering- og behandling Ja
Kontroll av kjøretøy Ja
Kompetansetiltak sikring av last Ja
Opplæring bilbrann i tunnel Ja
Kjøre- og hviletidsbestemmelsene - Arbeidstidsbestemmelsene Ja
Varslings- og beredskapsplan ved ulykker Ja
Vi gjennomfører transporter underlagt ADR-bestemmelsene Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Miljøpolicy Ja
Utslippsvennlig kjøreadferd - optimal kjørestil Ja
Årsmodell og miljøklasse på kjøretøyene Ja
Utskiftningsplan Euro 5 og eldre kjøretøy Ja
Bedriften utnytter lastekapasiteten på transportoppdraget Ja
Miljørapport Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
ISO sertifisering NS-ISO 14001 Ja

SKAL KRAV
Spørsmål Svar Status
Kvalitetspolicy Ja
Arbeidsmiljøpolicy Ja
Egenerklæring om arbeidsavtaler Ja
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Ja
Innføring i bedriftens HMS-system - Internkontroll Ja
Medarbeidersamtale Ja
Verneombud Ja
Bedriftshelsetjeneste Ja
Faglig oppdatering - sertifikater - kompetansebevis Ja
Sikkerhetsopplæring Ja
Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter Ja
Innlevert årsregnskap Ja
Oppfølging av sykmeldte Ja
Årsrapport HMS - Helse, Miljø- og Sikkerhet Ja
Løyve for godstransport med motorvogn Ja
Rutiner for registrering og kontroll av arbeidstid og pauser for sjåfører Ja
Vi benytter underleverandører Nei
Firmaattest Ja
Gyldig yrkesskadeforsikring Ja
ANDRE KVALIFIKASJONER
Spørsmål Svar Status
Lærebedrift Ja
Bedriftansvarsforsikring Ja
ISO sertifisering NS-ISO 9001 Ja
HMS-sertifikat / Bransjesertifikat Ja